ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=icskj

 

Ο Ναυτικός Όμιλος  Αμφιθέας, προκηρύσσει τον αγώνα “ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 22”  το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Ν.Ο. Αμφιθέας, μέσω email στο omilos@noam.gr, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4972/event?name=kypello-amfitheas-2022

Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής.

Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στο site του Ν.Ο.ΑΜ. www.noam.gr καθώς και στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ του αγώνα.

Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από :

• Απόδειξη Κατάθεσης Παραβόλου συμμετοχής

• Κατάσταση πληρώματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ με συμπληρωμένα στοιχεία Αθλ. Ταυτότητας).

Ελάχιστο πλήρωμα δυο (2) άτομα.

• Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Ισοζυγισμού, έκδοσης 2022

• Αντίγραφο ή βεβαίωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου

• Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένα κινητό τηλέφωνο (συνίσταται και δεύτερο διαφορετικής εταιρίας) και ένα email, με τα οποία θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις και μετά την λήξη του ορίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4972/event?name=kypello-amfitheas-2022