ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=yzsdd

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας, προκηρύσσει τον αγώνα “ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 2023” από Σάββατο 13 Μαΐου, έως Κυριακή 14 Μαΐου 2023.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 18.00 (Τηλ. 2109829715, Κιν. : 6942 082283
Fax: 2109849556, email: omilos@noam.gr)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6037/event?name=makis-pantazis-agistri-2023

Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ και να συνοδεύονται από :

i. Απόδειξη Κατάθεσης Παραβόλου συμμετοχής
ii. Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμετρήσεως, εκδόσεως 2023
iii. Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ
iv. Κατάσταση πληρώματος. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ συμπληρωμένοι αριθμοί αθλητικών δελτίων. Σκάφος που δεν θα έχει συμπληρωμένα δελτία ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ.

Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις και μετά την λήξη του ορίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6037/event?name=makis-pantazis-agistri-2023