Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 10/10/2017,καλούνται τα μέλη σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ομίλου στις 19 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 π.μ. , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που είναι τα ακόλουθα :

• Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της συνελεύσεως
• Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 01.10.2016 μέχρι 31.09.2017 και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για ίδιο χρονικό διάστημα .Έγκριση και απαλλαγή.
• Ψήφιση Οικονομικού προϋπολογισμού για την χρήση 01.10.2017 μέχρι 31.09.2018
• Ελεύθερη συζήτηση 10 λεπτών
• Παρουσίαση υποψηφίων νέου Δ.Σ.
• Εκλογή τριών μελών της εφορευτικής επιτροπής και διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων διοικήσεως και λειτουργίας του ομίλου .

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας , η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στη περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή ενός μέλους στη γενική συνέλευση μετά δικαιώματος ψήφου είναι :
• Η παρέλευσης ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής ως μέλους του ομίλου
• Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του μέλους έως το τέλος της χρήσης (31/09/2017)

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη

Από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.