Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στο πρακτικό Νο 20, της 04/10/2016,καλούνται τα μέλη σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ομίλου στις 20 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που είναι τα ακόλουθα:

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της συνελεύσεως.
  • Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 01.10.2015 μέχρι 31.09.2016 και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για ίδιο χρονικό διάστημα .Έγκριση και απαλλαγή.
  • Ψήφιση Οικονομικού προϋπολογισμού για την χρήση 01.10.2016 μέχρι 31.09.2017.
  • Ελεύθερη συζήτηση 10 λεπτών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως .Στη περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία,ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή ενός μέλους στη γενική συνέλευση μετά δικαιώματος ψήφου είναι :

  • Η παρέλευσης ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής ως μέλους του ομίλου.
  • Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του μέλους έως το τέλος της χρήσης (31/09/2016).

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη

Από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.