ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΟΝ Ν.Ο.ΑΜ.

Η Ιστορία της Τεχνικής Κολύμβησης   Η Τεχνική Κολύμβηση είναι η εξέλιξη ενός Κολυμβητή που χρησιμοποιεί μονοπέδιλο  Στην Τεχνική Κολύμβηση η ταχύτητα είναι βελτιωμένη κατά 33% περίπου σε σύγκριση με την κλασσική Κολύμβηση. Η ιστορία της Τεχνικής Κολύμβησης στην ουσία … Συνεχίζεται