Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας 2017

αναρτήθηκε σε: FP Carousel, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 0

Η ΕΟΥΔΑ ανέθεσε στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας να διοργανώσει τον 1ο Πανελλήνιο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας με καλάμι και μηχανισμό από αγκυροβολημένο σκάφος, του έτους 2017.

Ο 1ος Πανελλήνιος Αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στην έδρα του Ν.Ο.ΑΜ. που βρίσκεται στην παραλιακή Παλαιού Φαλήρου (δίπλα στην τριήρη Ολυμπιάδα) τ/φ 210 9829715

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο αριθμό τους 10 αθλητές, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος.

Οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν με περισσότερους από τέσσερεις αθλητές πρέπει υποχρεωτικά να ορίσουν αρχηγό/κριτή που δεν θα είναι συμμετέχων αθλητής και ο οποίος δυνατόν να λειτουργήσει ως κριτής.

Ο αγώνας έχει ατομική κατάταξη

Για την ομαδική κατάταξη υπολογίζονται οι τέσσερις (4) καλύτερες βαθμολογίες των αθλητών κάθε συλλόγου στο τέλος του Πρωταθλήματος.

Οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν με έναν έως τρείς αθλητές δεν θα λάβουν ομαδική κατάταξη

Κάθε ένας συμμετέχων αθλητής οφείλει να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής το ποσό των 50 ευρώ το οποίο είναι απολύτως ανταποδοτικό των αναγκών του Τομέα Αλιείας από σκάφος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΟΥΔΑ καθώς και των οργανωτικών αναγκών του διοργανωτή συλλόγου αλλά και των αναγκών της Εθνικής Ομάδας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες.

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει 3μελής Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ως εξής:

Αλυτάρχης : ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  (ορίστηκε από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.)

Μέλος : (ΔΡΟΣΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ συλλόγου)

Μέλος : ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ορίστηκε από τον Τομέα αλιείας από σκάφος)

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα έχουν σαφή γνώση του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ.

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και συμμετέχων αθλητής.

Οι αρχηγοί που δεν θα είναι συγχρόνως και αθλητές μπορούν να βοηθήσουν ως κριτές τον διοργανωτή σύλλογο.

Σε κάθε περίπτωση ο διοργανωτής σύλλογος θα ορίσει τους κριτές τους οποίους οι συμμετέχοντες σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν ανεπιφύλακτα.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.

Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Για ότι αφορά το ζύγισμα και την έκδοση των αποτελεσμάτων, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του ζυγίσματος.

Μισή ώρα μετά το ζύγισμα, εκδίδονται τα αποτελέσματα.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Όλοι οι αθλητές και οι αρχηγοί από την άφιξή τους, (στην συγκέντρωση αθλητών) κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους, άλλως δεν θα πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους, από την Επιτροπή Αγώνα.

Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου συμμετέχοντα.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση.

Σε περίπτωση που δεν θα κατατεθούν για οποιονδήποτε λόγο Δελτία Αθλητών, αυτοί δεν θα συμμετάσχουν στον αγώνα.

Η ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκεται ιατρός για την κάλυψη τυχόν ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.

Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν από τους συλλόγους ευκρινώς και να αποσταλούν στο email nderbederis@mlp.gr  ή στο fax 2109817558 το αργότερο έως 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 .

Οι σύλλογοι μετά τον έλεγχο των Δελτίων συμμετοχής θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους.

Το δόλωμα ως προς την ποσότητα και την ποιότητα είναι της αποκλειστικής ευθύνης ενός εκάστου διοργανωτή συλλόγου και ως προς το είδος, ορίζεται ως εξής :

1.- Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς ουδεμία παρέμβαση) 500 γραμμάρια ανά αθλητή

2.- Kαραβιδάκι ( πράσινο) 150 τεμάχια ανά αθλητή

Προ της έναρξης του αγώνα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος εξοπλισμού αθλητών (υποχρεωτικά 1 ψυγείο με πάγο για κάθε 1 σκάφος )

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι εφ’ όσον δεν τηρηθούν οι όροι της παρούσας Προκήρυξης στο σύνολο τους, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στον αγώνα.

 Όλα τα αλιεύματα του αγώνα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια τέλεσης αγώνα της Περιφέρειας Αν. Αττικής (Διεύθυνση Αλιείας)

Για περισσότερες πληροφορίες :

1.- Λιαρδάκης Στράτος

2.- Ντερμπεντέρης Νικόλαος : τηλ. 6947431376

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η ΕΟΥΔΑ & μόνο   αθλοθετεί μετάλλια για τους τρεις (3) πρώτους νικητές στην ατομική κατάταξη (σύνολο τεμάχια 3).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

Ώρα 19.00 Συγκέντρωση αρχηγών ομάδων(υποχρεωτικά) & αθλητών( προαιρετικά) και όλων των θεσμικών παραγόντων

Ώρα 19.30 Ανάλυση Κανονισμού

Ώρα 20.00 Κλήρωση σκαφών ανά τομείς /αθλητών/ορισμός κριτών/ορισμός σκαφών υπεύθυνων τομέα

 

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Ώρα 06.00 Συγκέντρωση αθλητών

Ώρα 06.30 Έλεγχος αλιευτικών εργαλείων και σκαφών

Ώρα 07.00 Επιβίβαση στα σκάφη – αναχώρηση για αγκυροβόλια στους τομείς από τους υπεύθυνους κάθε τομέα – αγκυροβολία ΠΡΩΤΑ των υπευθύνων τομέα και μετά αγκυροβολία των υπολοίπων σκαφών του τομέα σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τον υπεύθυνο

Ώρα 08.00 Έναρξη αγώνα από κόρνα του υπεύθυνου σκάφους τομέα

Ώρα 11.50 κόρνα προειδοποίησης για λήξη του αγώνα από υπεύθυνο τομέα

Ώρα 12.00 Λήξη αγώνα ( όποια αλιεύματα βγουν μετά τις 12:00 από τους αθλητές δεν μετράνε ακόμα και εάν είναι πιασμένα πριν την λήξη του αγώνα και δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια)

Ώρα 12.15 Συγκέντρωση σκαφών κάθε τομέα στον υπεύθυνο τομέα , παράδοση αλιευμάτων εν πλω στον υπεύθυνο τομέα

Ώρα 12.30 Επιστροφή σκαφών

Ώρα 12.45 Παράδοση των αλιευμάτων από τους υπεύθυνους τομέων μέσα στην μαρίνα στον αλυτάρχη του αγώνα

Ώρα 13.15 Ζύγισμα αλιευμάτων (παρουσία των αρχηγών ομάδων και του εκάστοτε αθλητή που ζυγίζονται τα αλιεύματα του)

Ώρα 14.00 Έκδοση αποτελεσμάτων

Ώρα 14.15 Απονομές –  γεύμα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.